สถานะเที่ยวบิน

ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะเที่ยวบินของคนที่คุณรักอีกต่อไป! ด้วยโปรแกรมติดตามสถานะเที่ยวบินของแอร์เอเชีย คุณจะสามารถเตรียมตัวพร้อมรับคนที่คุณรักได้อย่างตรงเวลา (และยังสร้างความประทับใจแก่คนที่คุณไปรับอีกด้วย)
วันที่ออกเดินทาง
กำลังออกเดินทาง
กำลังมาถึง
รหัสเที่ยวบิน